Titulinis Apie Ortogamą Projektas „Verslo valdymo sistemos diegimas“

Projektas „Verslo valdymo sistemos diegimas“

Projekto kodas – VP2-2.1-ŪM-02-K-03-152

Projekto pavadinimas – „Verslo valdymo sistemos diegimas“

Projekto vykdytojas – Ortogama, UAB

Įgyvendinimo vieta – Vilnius

Projekto vykdymo pradžia – 2012 m. balandžio 30 d.

Projekto vykdymo pabaiga – 2013 m. kovo 29 d.

Projekto išlaidų suma – 80000,00 Lt

Paramos suma iš viso – 40000,00 Lt

Ortogama, UAB įnašas – 40000,00 Lt

PROJEKTO PAGAL PRIEMONĘ „VERSLO VALDYMO SISTEMOS DIEGIMAS“ ĮGYVENDINIMAS

2013 m. kovo 29 d. Ortogama, UAB įgyvendino projektą „Verslo valdymo sistemos diegimas“ Projektas įgyvendintas pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir Ekonomikos augimo veiksmų programos priemonę "E-verslas LT"”, kurios uždavinys “Padidinti įmonių produktyvumą”.

Projekto įgyvendinimo metu buvo sukurta ir įdiegta elektroninė verslo valdymo sistema, skirta įmonės veikos valdymo procesams optimizuoti, kurios pagalba apjungti ir optimizuoti 6 (šeši) įmonės procesai:

1. Gamybos valdymo procesas

2. Pardavimų valdymo procesas

3. Pirkimų valdymo procesas

4. Finansų ir apskaitos valdymo modulis

5. Atsargų valdymo procesas

6. Personalo valdymo procesas

Sistemoje realizuotos priemonės suteikia galimybę stebėti realią įmonės būklę, gauti išsamią ir tikslią informaciją apie įvairiais laikotarpiais vykdomą veiklą, planuoti būsimą veiklą, leidžia rasti konkrečius detalius duomenis, analizuoti veiklą įvairiais pjūviais, todėl be didelių laiko sąnaudų tampa įmanoma priimti argumentuotus sprendimus ir veikti.

Ši sistema maksimaliai atitinka įmonės poreikius optimizuojant įmonės veiklos procesus.

Planuojama, kad projekto veiklų įgyvendinimas ir pasiekti tikslai leis įmonei ženkliai efektyvinti veiklą ir išlikti konkurencinga.