Bigės paruošimas protezavimui​

Bigė bintuojama nuo apačios į viršų, paveržiant. Bintavimas reikalingas tam, kad susiformuotų bigės apatinis galas.

Kai koja amputuota žemiau kelio sąnario:

Kai koja amputuota aukščiau kelio sąnario:

Bigės formavimui taip pat gali būti naudojamos elastinės ir kompresinės kojinės.